Opleiding & Stage

Het mogelijk een stagetraject voor de opleiding Beveiliger II te volgen bij B&B Beveiliging.

Beveiliging evolueert voortdurend. B&B Beveiliging volgt de laatste ontwikkelingen en trends binnen de beveiligingsbranche daarom nauwlettend en verwerkt deze in haar opleidingsprogramma.

B&B Beveiliging beoogt een hoogwaardig en breed, maar toegankelijk programma aan te bieden dat opleidt tot een breed georiënteerde beveiliger die in staat is tot een verantwoorde beroepsuitoefening in de beveiligingsbranche.

B&B Beveiliging onderkent de noodzaak van planmatig opleiden als instrument om enerzijds de vaardigheden, competenties en kennis van de aspirant-beveiliger in stand te houden en te verhogen, alsook om anderzijds in te spelen op de persoonlijke opleidings- en ontwikkelingsbehoefte van de individu.

Een combinatie van praktische op de beroepspraktijk gerichte en theoretische vaardigheden - en deze aan elkaar koppelen - staan centraal in de opleiding. In de eerste fase van de opleiding zal de aspirant-beveiliger opgeleid worden tot een allround beveiligingsbeambte die kennis heeft genomen van basisinzichten uit de beveiligingswereld. In de tweede fase zal een verdieping tot de discipline "mobiel surveillant" plaatsvinden

De voornaamste doelstelling van B&B Beveiliging als leerbedrijf is een nauwe samenwerking met opleidingsinstellingen te creëren, om daardoor de kloof tussen de opleiding en het bedrijfsleven te verkleinen. Dit moet zich jaarlijks uiten in de vorm van meerdere stageplaatsen met zeer intensieve begeleiding door onze ervaren praktijkbegeleiders.

Interesse om stage te lopen bij B&B Beveiliging? Laat het ons weten info @ bb-bev.nl