Sponsoring

Sponsoring is een van de instrumenten die wij inzetten om met onze doelgroep te communiceren. Ons sponsorbeleid richt zich op projecten en evenementen met een maatschappelijke betekenis op het gebied van welzijn, sport en/of onderwijs.

B&B Beveiliging ontvangt wekelijks tal van verzoeken tot financiële of materiële ondersteuning. Wij hebben daarom een duidelijk selectiebeleid opgesteld. B&B Beveiliging neemt uitsluitend sponsoraanvragen in behandeling die minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen.

Voorwaarden:

 • De aanvrager heeft een (bestaande of toekomstige) relatie met B&B Beveiliging.
 • Het doel heeft een maatschappelijke betekenis op het gebied van welzijn, sport en/of onderwijs.
 • Lokale of regionale doelen bevinden zich in de provincie Zeeland, Noord-Brabant of Zuid-Holland.
 • Het doel heeft geen politieke of religieuze boodschap.
 • Het doel veroorzaakt geen onnodige milieubelasting.
 • Het betreft geen verzoek om ondersteuning van individuen.
 • De sponsoraanvraag wordt duidelijk onderbouwd en schriftelijk of per mail ingediend.

Sponsoraanvragen

Als u denkt dat uw doel aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u een verzoek tot sponsoring indienen. U kunt uw verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan:

B&B Beveiliging
O.v.v. Sponsoraanvragen
Ambachtsweg 18
4691 SC Tholen

Of mailen naar info @ bb-bev.nl

Uw verzoek moet vergezeld gaan van een duidelijke omschrijving van:

 • de organisatie en/of de activiteiten waar het om gaat;
 • de reden(en) waarom om sponsoring wordt verzocht;
 • de aard en omvang van de gevraagde sponsorbijdrage;
 • een overzicht van eventuele mediasponsors;
 • een voorstel voor tegenprestatie.

B&B Beveiliging neemt uitsluitend schriftelijke verzoeken in behandeling. B&B Beveiliging biedt geen garantie voor honorering van uw verzoek, ook niet wanneer uw doel volledig aan de voorwaarden voldoet. Ieder verzoek wordt door de directie beoordeeld en kan zonder opgaaf van redenen geweigerd worden.